PHIM TRONG TUẦN

Phim truyện 7 giờ 00 : 

    Nợ tình

Phim truyện VN 7 giờ 45 : 

   Tỷ phú tưng

Phim truyện 11  giờ : 

    Chuyện của Ren 

Phim truyện 12  giờ :

    Quí phu nhân

Phim truyện 14 giờ : 

  Tân thần điêu đại hiệp 

Phim truyện VN 16 giờ : 

    Sỏi đá cũng biết yêu

Phim truyện 18 giờ : 

      Vương giả Thanh Phong

Phim truyện 20 giờ  40 : 

       Thiên thần báo thù

Phim truyện VN 21 giờ 30 : 

       Hợp đồng scandal

  TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
                    THÔNG TIN THỜI TIẾT
Hiện tại
°C
Độ ẩm: %
Gió: không xác định,
Mặt trời mọc:
Mặt trời lặn:
UBTVQH cho ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi)
Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14, chiều 12/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến lần 2 về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

 

Chủ nhiệm UBTCNS của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo một số nội dung liên quan đến quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong quản lý nợ công
Báo cáo một số nội dung liên quan đến quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong quản lý nợ công do Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, trên cơ sở ý kiến kết luận của UBTVQH tại phiên họp ngày 8/9, Thường trực UBTCNS đã làm việc với cơ quan soạn thảo về một số nội dung liên quan đến quy định về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong quản lý nợ công.

Đề cập đến các nội dung cụ thể, ông Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, về việc thể chế hóa Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị trong nội dung dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), Thường trực UBTCNS cơ bản nhất trí với đánh giá của Chính phủ về việc thể chế hóa Nghị quyết số 07 trong dự thảo Luật và cho rằng, nhìn chung, các quy định của dự thảo Luật đã bám sát và thể chế hóa các quan điểm, mục tiêu, định hướng của Đảng, Nhà nước trong quản lý nợ công.

Tuy nhiên, Thường trực UBTCNS nhận thấy, riêng các quy định liên quan đến việc xác định cơ quan đầu mối quản lý nợ công còn chưa được quán triệt đầy đủ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 07 (gắn trách nhiệm quyết định chi ngân sách, vay nợ công với trách nhiệm quản lý ngân sách Nhà nước và trả nợ công).

Về chức năng, nhiệm vụ của các bộ, ngành trong quản lý nợ công, Thường trực UBTCNS cho rằng, việc quy định thống nhất đầu mối quản lý nợ công là cần thiết nhằm bảo đảm thực hiện đúng tinh thần Nghị quyết số 07 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.

Luật Quản lý nợ công (sửa đổi) cần quán triệt và thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Bộ Chính trị để thống nhất quản lý vay nợ cả trong nước và nước ngoài, khắc phục tình trạng quản lý phân tán, phối hợp chưa chặt chẽ, dẫn đến công tác theo dõi, tổng hợp báo cáo, quyết toán, thống kê, đặc biệt việc xác định trách nhiệm vay, trả nợ, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn vay còn khó khăn, chưa gắn trách nhiệm vay nợ với trách nhiệm quản lý ngân sách Nhà nước và trả nợ công.

Đồng thời, đáp ứng yêu cầu đổi mới, cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả trên nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan, một người chủ trì chịu trách nhiệm chính, các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện.

Đa số ý kiến trong Thường trực UBTCNS đề nghị, một mặt, để bảo đảm minh bạch trong xác định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đầu mối thống nhất quản lý nợ công, mặt khác, để bảo đảm tính chủ động của Chính phủ trong việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan có liên quan, Luật cần quy định rõ: Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công. Giao một cơ quan làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công theo hướng giao Bộ Tài chính làm cơ quan đầu mối và quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trong quản lý nợ công để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Ngân sách Nhà nước và đồng bộ với cách thức quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ KH&ĐT tại Điều 88 Luật Đầu tư công. Chính phủ phân công nhiệm vụ đối với các bộ, ngành có liên quan trong việc phối hợp với Bộ Tài chính trong quản lý nợ công.

Tuy nhiên, một số ý kiến trong Thường trực UBTCNS cho rằng, cần quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan trong quản lý nợ công. Việc chỉ quy định chung chung, không xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan trong nội dung dự thảo Luật sẽ dẫn đến nhiều nội dung phải giao Chính phủ quy định, chưa bảo đảm tính cụ thể, chưa hạn chế tình trạng “luật khung, luật ống”, sẽ phát sinh khó khăn, vướng mắc.

Việc xác định cơ quan đầu mối quản lý nợ công, giám sát nợ công, cơ chế quản lý nguồn vốn vay ODA và nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài, việc bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động của cơ quan quản lý nợ công... là những nội dung lớn được các thành viên UBTVQH tập trung thảo luận tại phiên họp.

Đề cập đến nội dung quy định cơ quan quản lý Nhà nước về nợ công, đa số các ý kiến đồng tình với quan điểm là Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công và giao một cơ quan làm đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, không nên để một việc mà giao cho nhiều cơ quan quản lý, vì như vậy sẽ phân tán, thậm chí không thực hiện được.

Phát biểu kết thúc thảo luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, quản lý nợ công là vấn đề rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nợ công đang tăng cao, sát trần. Vừa qua, việc quản lý nợ công có những tồn tại, hạn chế, do đó dự án Luật được xây dựng với mục tiêu khắc phục những tồn tại, hạn chế hiện nay, mà Nghị quyết số 07 cũng đã chỉ ra. Vì vậy, trách nhiệm của Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH, cũng như của Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 07.

UBTVQH thống nhất, việc xây dựng dự án Luật có kế thừa luật hiện hành và có những điểm đổi mới theo đúng tinh thần chỉ đạo của Nghị quyết số 07. Khẳng định quan điểm xây dựng Luật là Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về nợ công, Bộ Tài chính là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ quản lý nợ công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị UBTCNS, Bộ Tài chính và các cơ quan hữu quan tiếp tục hoàn thiện dự án Luật, cũng như hồ sơ của dự án Luật, xây dựng dự thảo Báo cáo Bộ Chính trị... trình UBTVQH xem xét.

Nguyễn Hoàng


Cổng Thông tin điện tử Chính phủ  (Cập nhật ngày 12-09-2017)    Các tin liên quan:
  Việt Nam, LB Nga đạt được nhiều thoả thuận quan trọng (09-09-2017)
  Cuba thúc đẩy việc đưa bác sĩ sang làm việc tại Việt Nam (09-09-2017)
  Việt Nam, Nga còn rất nhiều tiềm năng hợp tác (09-09-2017)
  Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng, Trung tướng (04-09-2017)
  Thành ủy TPHCM chấp thuận cho 2 cán bộ thôi việc theo nguyện vọng (04-09-2017)
       Lịch phát sóng hôm nay

Thứ tư  - 18/07/2018

 

06h00:   Thời sự BTV

06h30:   An ninh Bình Định: Cảnh sát khu vực tận tụy hết lòng vì bình yên của nhân dân

06h50:   Hộp thư truyền hình

07h05:   Phóng sự: Trường Đại học Quang Trung – Đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho sinh viên

07h20:   Ca nhạc

07h30:   THTT Kỳ họp thứ VII HĐND tỉnh Bình Định khóa XII

11h00:   Phim truyện VN: Tình và lý (T.26)

11h45:   Thời sự BTV

12h00:   Bản tin thị trường

12h10:   Phim truyện:  Đẳng cấp quí cô phần 2 (T.19)

13h00:   Phim hoạt hình

13h30:   Khám phá thế giới

14h00:   Phim truyện: Thiết Kiều Tam  (T.15+16)

15h30:   Ca nhạc

16h00:   Phim truyện VN: Mắt lụa (T.15)

16h45:   Khám phá thế giới

17h00:   Truyền hình tiếng Chăm H’roi: Vân Canh tăng cường công tác phòng chống cháy rừng

17h25:   Phim tài liệu

17h40:   Nhịp cầu âm nhạc*

18h00:   Phim truyện: Tiêu Thập Nhất Lang (T.6)

19h00:   Tiếp sóng bản tin Thời sự của Đài Truyền hình VN

19h45:   Thời sự BTV

20h15:   Tạp chí sức khỏe: Bệnh viện y học cổ truyền với công tác chăm sóc bệnh nhân tai biến mạch máu não

20h35:   Phim truyện: Mặt trời mùa đông (T.3)

21h20:   Bản tin thị trường

21h30Phim truyện VN:Nỗi buồn có mắt (T.26)

22h15:   Thời sự BTV

22h40:   Nhịp cầu âm nhạc

       Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
     Thống kê người dùng
  Đang online:               44
  Số lượt truy cập: 11109797
Báo Bình Định
VTC News
Đài Truyền hình Việt Nam
Ban Thanh thiếu niên - Đài THVN
Radio Viet nam
So noi vu
So ke hoach
 
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 23 Mai Xuân Thưởng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3822735 - Fax: (056) 3824718 - Email: btv@binhdinhtv.vn
Giấy phép thiết lập Website số 246/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh,
truyền hình và TTĐT - Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 26/10/2010.
Chịu trách nhiệm nội dung: PHẠM VĨNH THÁI, Giám đốc