PHIM TRONG TUẦN

Phim truyện 7 giờ 00 : 

     Lời hồi đáp 1997 

Phim truyện VN 7 giờ 45 : 

      Tóc rối

Phim truyện 11  giờ : 

       Mùi vị hạnh nhân  

Phim truyện 12  giờ :

           Cô nàng dễ thương 

Phim truyện 14 giờ : 

          Thợ săn thành phố 

Phim truyện VN 16 giờ : 

Chiếc giường chia đôi 

Phim truyện 18 giờ : 

Sức mạnh diệu kỳ 

Phim truyện 20 giờ  40 : 

Tâm y

Phim truyện VN 21 giờ 30 : 

Tóc rối 

  THÔNG TIN THỜI TIẾT

 

BẢNG GIÁ QUẢNG CÁO NĂM 2014

CỦA ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH BÌNH ĐỊNH

 Bình Định, ngày 27 tháng 11 năm 2013

                      I/. TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH (đã bao gồm thuế VAT) :  

                     - Phát sóng qua vệ tinh Vinasat – 2.

                    - Phát sóng mặt đất : Công suất máy phát 5KW VHF, phủ sóng toàn tỉnh Bình Định

                       (Khoảng hơn 1,6  triệu dân), và một phần các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai

                     - Phát sóng trên hệ thống truyền hình cáp số Đài Truyền hình Tp. Hồ Chí Minh.

                     - Phát sóng trên hệ thống truyền hình IP: MyTV, FPT, Viettel ..

-                   - Phát sóng online trên website : www.binhdinhtv.vn ; megatv.vn

                     

Buổi

phát

THỜI GIAN

THỜI ĐIỂM

QUẢNG CÁO

TL: 15 giây

TL: 20 giây

TL: 30 giây

S

06h-10h30

Trước , trong ,sau các

CT phim truyện / Giải trí

1.000.000

1.400.000

1.800.000

Tr.1

10h55-11h

Trước  phim trưa 1

2.000.000

2.500.000

3.300.000

Tr.2

11h20-11h30

Trong phim trưa 1

2.400.000

3.200.000

4.000.000

Tr.3

11h45

Trước thời sự BTV

2.700.000

3.300.000

4.400.000

Tr.4

12h00-12h05

Trước  phim trưa 2

2.700.000

3.300.000

4.400.000

Tr.5

 12h20-12h30

Trong phim trưa 2

3.000.000

3.800.000

5.000.000

C.1

13h-17h45

Trước,trong,sau các

CT  phim truyện / Giải trí

1.400.000

1.800.000

2.400.000

C.2

17h45 -18h

Trước phim truyện

2.000.000

2.800.000

3.500.000

C.3

18h15- 18h25

Trong phim truyện

3.000.000

3.800.000

5.000.000

T.1

18h55 -19h

Trước thời sự  VTV

2.800.000

3.600.000

4.500.000

T.2

 19h50-19h55

Sau thời sự VTV

4.800.000

6.800.000

8.000.000

T.3

20h25 -20h30

Sau Thời sự BTV

3.900.000

5.000.000

6.600.000

T4

20h50-20h55

Trước phim truyện

4.200.000

5.500.000

7.200.000

T.5

 21h-21h30

Trong phim truyện

6.600.000

8.200.000

11.000.000

T.6

21h50-22h

Trước  phim Việt Nam / Giải trí

3.000.000

4.000.000

5.000.000

T.7

 22h15-22h30

Trong phim Việt Nam / Giải trí

3.500.000

4.500.000

6.000.000

T.8

22h45-23h

Sau phim Việt Nam / Giải trí

2.400.000

3.200.000

4.000.000

 

 

                       * Thông tin theo yêu cầu của khách hàng (không mang tính chất quảng bá sản phẩm)

                       - Trước thời sự BTV / phim trưa :  750.000 đồng / 30 giây / 1 lần đọc

                       - Trước 19h :  900.000 đồng / 30 giây / 1 lần đọc      

                       - Sau thời sự VTV ( 19h45-19h50 ) : 1.500.000 đồng / 30 giây / 1 lần đọc.           

( Nếu khách hàng có yêu cầu quay phim,đưa tin khởi công, khai trương,khánh thành, chăm sóc khách hàng ,rút thăm trúng thưởng ….  :  7.500.000 đồng/ 1 phút 

                       - Sau thời sự BTV(20h15) :  1.200.000 đồng / 30 giây / 1 lần đọc

( Nếu khách hàng có yêu cầu quay phim,đưa tin khởi công, khai trương,khánh thành, chăm sóc khách hàng ,rút thăm trúng thưởng ….  :  6.500.000 đồng/ 1 phút 

                        - Nhắn tin, cảm tạ (phát sóng trước 19h) :

                         + Cảm tạ : 500.000 đồng / 30 giây / 1 lần ( Miễn phí cho các đối tượng là bà mẹ VNAH,  

                           lão thành cách mạng, Huy hiệu 50 năm tuổi đảng)

                        + Nhắn tin mất giấy tờ : 250.000 đồng / lần .

                         + Nhắn tin trẻ lạc, tâm thần : 100.000 đồng lần ( Miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi )

                         * Thông tin mang tính chất quảng bá sản phẩm ( Có key hình ảnh ):

                                  Bằng 50% giá quảng cáo tại các thời điểm

                          * Thông tin tuyên truyền:

                                  Phát buổi trưa, buổi chiều hoặc trước 19h : 550.000 đồng / 1 lần  ( đến 60 giây )

                           *Phim tự giới thiệu và các thể loại khác (Có thời lượng từ 02 phút trở lên)

                             được giảm 50% so với giá quảng cáo tại các thời điểm

                           ( Băng, đĩa do khách hàng cung cấp và phải đảm bảo chất lượng, nội dung, hình ảnh)

                          * XSKT :   1.500.000 đồng / lần đọc

   *  Bật góc logo   :500.000 đồng / 10 giây / 1 lần

II/. TRÊN SÓNG PHÁT THANH

( Sóng AM : Công suất 50KW, bán kính phủ sóng 350 km, tần số 738 KHz; 

Sóng FM : 01 máy có công suất 10KW, bán kính phủ sóng 80 Km, tần số  103,1 MHz, 01 máy có công suất 5 KW, bán kính phủ sóng 50 Km, tần số 97 MHz )

 

       S

THỜI ĐIỂM

QUẢNG CÁO

   Đơn giá 30 giây

     AM

     FM

Từ : 05h30 – 06h sáng và  từ  11h30 – 12h00

 Từ : 16h-18h ( trong đó có 01 giờ phát thanh trực tiếp )

  550.000 đ/ lần

 

 

           * Thông tin theo yêu cầu của khách hàng ( Không mang tính chất quảng bá sản phẩm ):  

                                                           450.000 đồng / 30 giây / 01 lần đọc   

          * Thông tin tuyên truyền  : 400.000 đồng / 01 lần phát ( đến 60 giây )  

                               III /. TRÊN  WEBSITE ( Tất cả các vị trí )   

                                                    1.500.000 đồng / 1 tháng ; 4.000.000 đồng / 3 tháng ;

                                                    7.000.000 đồng / 6 tháng ; 12.000.000 đồng / 1 năm

IV/. CHẾ ĐỘ GIẢM GIÁ                                                                      

STT

GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Tỉ lệ giảm giá

01

Từ 20 triệu đồng đến dưới 40 triệu đồng

05%

02

Từ  40 triệu đồng  đến dưới 80 triệu đồng 

08%

03

Từ  80  triệu đồng đến dưới 120  triệu đồng

10%

04

Từ 120 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng

13%

05

Từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng

15%

06

Từ 300 triệu  đến dưới 400 triệu đồng

16%

07

Từ 400 triệu  đến dưới 500 triệu đồng

18%

08

Từ  500 triệu  đến dưới 01 tỷ đồng

20%

09

Từ 01 tỷ đến dưới 1 tỷ 500 triệu đồng

22%

10

Từ 01 tỷ 500 triệu đến dưới 2 tỷ đồng

24%

11

Từ  02 tỷ đồng trở lên

25%

 
Áp dụng thưởng ưu đãi đối với các khách hàng có hợp đồng quảng cáo từ 02 tỷ đồng trở lên:

               -  Khách hàng thực hiện vượt hợp đồng và thanh toán đúng hạn thì được hưởng 10%

                trên doanh số vượt; Trường hợp vượt từ 50% đến 100% giá trị HĐ thì được thưởng 15%

                trên doanh số vượt; Vượt trên 100% thì được hưởng 18% trên doanh số vượt; Vượt trên

                200% thì được thưởng 20%. Phần được thưởng sẽ quy đổi thành thời lượng quảng cáo.

              -  Đối với những hợp đồng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên nếu không hưởng giảm giá

                trên  hợp đồng thì khách hàng được hưởng hoa hồng với tỉ  lệ 5% trên tổng giá trị

                hợp đồng sau thuế VAT và thuế  thu nhập cá nhân

              -  Đối với các nhãn hàng, sản phẩm sản xuất tại Bình Định được hưởng giảm giá 50%

                 áp dụng tại mọi thời điểm

                             -  Trong một số trường hợp cụ thể, Giám đốc Đài sẽ xem xét quyết định trên cơ sở đề xuất

                                 của các phòng chức năng.

 

                      Bảng giá này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Trong quá trình thực hiện

               nếu có gì thay đổi, Đài Phát và Truyền Hình Bình Định sẽ thông báo trước đến khách hàng

 

 Mọi chi tiết vui lòng liên hệ :                                                                    GIÁM ĐỐC                           

Phòng Dịch vụ - Quảng cáo:                                                                       ( Đã kí )

23 Mai Xuân Thưởng, TP Qui Nhơn .

ĐT : 056.3815.056 . Fax : 056.3822.515

DĐ: 0984.831.777 ( Mr Châu)

        0989.964.018 ( Ms. Nhung)

                                                                                                                 PHẠM VĨNH THÁI

 Mail :quangcao_binhdinh@yahoo.com                                                                  

 Website: www.binhdinhtv.vn  Lịch phát sóng hôm nay
  Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
  Thống kê người dùng
  Đang online:
28
  Số lượt truy cập:
3276912
  Hình ảnh Lễ công bố CTTH phát sóng qua vệ tinh VINASAT 1
VTC News
Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên
Liên hoan võ
Đài Truyền hình Việt Nam
Ban Thanh thiếu niên - Đài THVN
 
BẢN QUYỀN THUỘC VỀ ĐÀI PHÁT THANH & TRUYỀN HÌNH BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 23 Mai Xuân Thưởng, Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: (056) 3822735 - Fax: (056) 3824718 - Email: btv@binhdinhtv.vn
Giấy phép thiết lập Website số 246/GP-TTĐT do Cục Quản lý phát thanh,
truyền hình và TTĐT - Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày 26/10/2010.
Chịu trách nhiệm nội dung: PHẠM VĨNH THÁI, Giám đốc